تور یک و نیم روزه دره كاويان تا اسفراین - از مشهد

ظرفیت تکمیل شد.

دره کاویان اسفراین، یکی از دسته‌بندی شده‌ترین مناطق زیبای ایران است که هر ساله گردشگران زیادی را به خود جذب می‌کند. این دره در استان خراسان رضوی واقع شده و با فراوانی طبیعت بکر، آبشارهای زیبا و تنوع گونه‌های گیاهی و حیوانی خود، به یکی از مناطق دیدنی برجسته ایران تبدیل شده است. در ادامه، به بررسی دیدنی‌های دره کاویان اسفراین و همچنین دلایلی که سفر به این منطقه می‌تواند لذت‌بخش باشد، می‌پردازیم.<br/><br/>یکی از دیدنی‌های مهم دره کاویان اسفراین، آبشارهای زیبا و بزرگ آن است. آبشارهایی همچون آبشار چاهک، آبشار گلاب‌دره و آبشار گردی مهمترین جاذبه‌های گردشگری این منطقه هستند. صدای آب در حال جاری و آبشارهای بلند و زیبا، به‌طور قطعه کهنه‌ای را رقم می‌زنند و به لحظاتی آرامش و آرامش بخش تبدیل می‌شوند. با دیدن این آبشارها، لحظاتی از همه‌روزگی شلوغ و خسته‌کننده خود را فراموش خواهید کرد.<br/><br/>دره کاویان اسفراین همچنین به عنوان محلی مناسب برای پیاده‌روی و تمرینات بدنی فعالیت‌های خارجی شناخته می‌شود. با طبیعت سرسبز و خیره‌کننده آن، می‌توانید در این منطقه به مسافرتی سالم و فعال مشغول شوید. پیاده‌روی در مسیرهای تپه‌ها و اطراف درختان از تجربه‌ای آرامش‌بخش برخوردار می‌کند و از همه نظر به کاهش استرس شما کمک می‌کند.<br/><br/>بازدید از روستاهای اطراف دره نیز از دیگر دیدنی‌هایی است که در سفر به دره کاویان اسفراین به شما پیشنهاد می‌شود. این روستاها با زندگی روستایی سنتی و اصالت خود، شما را به عقب برده و در فرهنگ روستایی و زندگی مردمان این مناطق غرق می‌کنند. در این روستاها می‌توانید با غذاهای محلی، دست‌سازه‌های صنایع دستی و همچنین دره کاویان اسفراین، یکی از دسته‌بندی شده‌ترین مناطق زیبای ایران است که هر ساله گردشگران زیادی را به خود جذب می‌کند. این دره در استان خراسان رضوی واقع شده و با فراوانی طبیعت بکر، آبشارهای زیبا و تنوع گونه‌های گیاهی و حیوانی خود، به یکی از مناطق دیدنی برجسته ایران تبدیل شده است. در ادامه، به بررسی دیدنی‌های دره کاویان اسفراین و همچنین دلایلی که سفر به این منطقه می‌تواند لذت‌بخش باشد، می‌پردازیم.<br/><br/>یکی از دیدنی‌های مهم دره کاویان اسفراین، آبشارهای زیبا و بزرگ آن است. آبشارهایی همچون آبشار چاهک، آبشار گلاب‌دره و آبشار گردی مهمترین جاذبه‌های گردشگری این منطقه هستند. صدای آب در حال جاری و آبشارهای بلند و زیبا، به‌طور قطعه کهنه‌ای را رقم می‌زنند و به لحظاتی آرامش و آرامش بخش تبدیل می‌شوند. با دیدن این آبشارها، لحظاتی از همه‌روزگی شلوغ و خسته‌کننده خود را فراموش خواهید کرد.<br/><br/>دره کاویان اسفراین همچنین به عنوان محلی مناسب برای پیاده‌روی و تمرینات بدنی فعالیت‌های خارجی شناخته می‌شود. با طبیعت سرسبز و خیره‌کننده آن، می‌توانید در این منطقه به مسافرتی سالم و فعال مشغول شوید. پیاده‌روی در مسیرهای تپه‌ها و اطراف درختان از تجربه‌ای آرامش‌بخش برخوردار می‌کند و از همه نظر به کاهش استرس شما کمک می‌کند.<br/><br/>بازدید از روستاهای اطراف دره نیز از دیگر دیدنی‌هایی است که در سفر به دره کاویان اسفراین به شما پیشنهاد می‌شود. این روستاها با زندگی روستایی سنتی و اصالت خود، شما را به عقب برده و در فرهنگ روستایی و زندگی مردمان این مناطق غرق می‌کنند. در این روستاها می‌توانید با غذاهای محلی، دست‌سازه‌های صنایع دستی و همچنین دره کاویان اسفراین، یکی از دسته‌بندی شده‌ترین مناطق زیبای ایران است که هر ساله گردشگران زیادی را به خود جذب می‌کند. این دره در استان خراسان رضوی واقع شده و با فراوانی طبیعت بکر، آبشارهای زیبا و تنوع گونه‌های گیاهی و حیوانی خود، به یکی از مناطق دیدنی برجسته ایران تبدیل شده است. در ادامه، به بررسی دیدنی‌های دره کاویان اسفراین و همچنین دلایلی که سفر به این منطقه می‌تواند لذت‌بخش باشد، می‌پردازیم.<br/><br/>یکی از دیدنی‌های مهم دره کاویان اسفراین، آبشارهای زیبا و بزرگ آن است. آبشارهایی همچون آبشار چاهک، آبشار گلاب‌دره و آبشار گردی مهمترین جاذبه‌های گردشگری این منطقه هستند. صدای آب در حال جاری و آبشارهای بلند و زیبا، به‌طور قطعه کهنه‌ای را رقم می‌زنند و به لحظاتی آرامش و آرامش بخش تبدیل می‌شوند. با دیدن این آبشارها، لحظاتی از همه‌روزگی شلوغ و خسته‌کننده خود را فراموش خواهید کرد.<br/><br/>دره کاویان اسفراین همچنین به عنوان محلی مناسب برای پیاده‌روی و تمرینات بدنی فعالیت‌های خارجی شناخته می‌شود. با طبیعت سرسبز و خیره‌کننده آن، می‌توانید در این منطقه به مسافرتی سالم و فعال مشغول شوید. پیاده‌روی در مسیرهای تپه‌ها و اطراف درختان از تجربه‌ای آرامش‌بخش برخوردار می‌کند و از همه نظر به کاهش استرس شما کمک می‌کند.<br/><br/>بازدید از روستاهای اطراف دره نیز از دیگر دیدنی‌هایی است که در سفر به دره کاویان اسفراین به شما پیشنهاد می‌شود. این روستاها با زندگی روستایی سنتی و اصالت خود، شما را به عقب برده و در فرهنگ روستایی و زندگی مردمان این مناطق غرق می‌کنند. در این روستاها می‌توانید با غذاهای محلی، دست‌سازه‌های صنایع دستی و همچنین دره کاویان اسفراین، یکی از دسته‌بندی شده‌ترین مناطق زیبای ایران است که هر ساله گردشگران زیادی را به خود جذب می‌کند. این دره در استان خراسان رضوی واقع شده و با فراوانی طبیعت بکر، آبشارهای زیبا و تنوع گونه‌های گیاهی و حیوانی خود، به یکی از مناطق دیدنی برجسته ایران تبدیل شده است. در ادامه، به بررسی دیدنی‌های دره کاویان اسفراین و همچنین دلایلی که سفر به این منطقه می‌تواند لذت‌بخش باشد، می‌پردازیم.<br/><br/>یکی از دیدنی‌های مهم دره کاویان اسفراین، آبشارهای زیبا و بزرگ آن است. آبشارهایی همچون آبشار چاهک، آبشار گلاب‌دره و آبشار گردی مهمترین جاذبه‌های گردشگری این منطقه هستند. صدای آب در حال جاری و آبشارهای بلند و زیبا، به‌طور قطعه کهنه‌ای را رقم می‌زنند و به لحظاتی آرامش و آرامش بخش تبدیل می‌شوند. با دیدن این آبشارها، لحظاتی از همه‌روزگی شلوغ و خسته‌کننده خود را فراموش خواهید کرد.<br/><br/>دره کاویان اسفراین همچنین به عنوان محلی مناسب برای پیاده‌روی و تمرینات بدنی فعالیت‌های خارجی شناخته می‌شود. با طبیعت سرسبز و خیره‌کننده آن، می‌توانید در این منطقه به مسافرتی سالم و فعال مشغول شوید. پیاده‌روی در مسیرهای تپه‌ها و اطراف درختان از تجربه‌ای آرامش‌بخش برخوردار می‌کند و از همه نظر به کاهش استرس شما کمک می‌کند.<br/><br/>بازدید از روستاهای اطراف دره نیز از دیگر دیدنی‌هایی است که در سفر به دره کاویان اسفراین به شما پیشنهاد می‌شود. این روستاها با زندگی روستایی سنتی و اصالت خود، شما را به عقب برده و در فرهنگ روستایی و زندگی مردمان این مناطق غرق می‌کنند. در این روستاها می‌توانید با غذاهای محلی، دست‌سازه‌های صنایع دستی و همچنین دره کاویان اسفراین، یکی از دسته‌بندی شده‌ترین مناطق زیبای ایران است که هر ساله گردشگران زیادی را به خود جذب می‌کند. این دره در استان خراسان رضوی واقع شده و با فراوانی طبیعت بکر، آبشارهای زیبا و تنوع گونه‌های گیاهی و حیوانی خود، به یکی از مناطق دیدنی برجسته ایران تبدیل شده است. در ادامه، به بررسی دیدنی‌های دره کاویان اسفراین و همچنین دلایلی که سفر به این منطقه می‌تواند لذت‌بخش باشد، می‌پردازیم.<br/><br/>یکی از دیدنی‌های مهم دره کاویان اسفراین، آبشارهای زیبا و بزرگ آن است. آبشارهایی همچون آبشار چاهک، آبشار گلاب‌دره و آبشار گردی مهمترین جاذبه‌های گردشگری این منطقه هستند. صدای آب در حال جاری و آبشارهای بلند و زیبا، به‌طور قطعه کهنه‌ای را رقم می‌زنند و به لحظاتی آرامش و آرامش بخش تبدیل می‌شوند. با دیدن این آبشارها، لحظاتی از همه‌روزگی شلوغ و خسته‌کننده خود را فراموش خواهید کرد.<br/><br/>دره کاویان اسفراین همچنین به عنوان محلی مناسب برای پیاده‌روی و تمرینات بدنی فعالیت‌های خارجی شناخته می‌شود. با طبیعت سرسبز و خیره‌کننده آن، می‌توانید در این منطقه به مسافرتی سالم و فعال مشغول شوید. پیاده‌روی در مسیرهای تپه‌ها و اطراف درختان از تجربه‌ای آرامش‌بخش برخوردار می‌کند و از همه نظر به کاهش استرس شما کمک می‌کند.<br/><br/>بازدید از روستاهای اطراف دره نیز از دیگر دیدنی‌هایی است که در سفر به دره کاویان اسفراین به شما پیشنهاد می‌شود. این روستاها با زندگی روستایی سنتی و اصالت خود، شما را به عقب برده و در فرهنگ روستایی و زندگی مردمان این مناطق غرق می‌کنند. در این روستاها می‌توانید با غذاهای محلی، دست‌سازه‌های صنایع دستی و همچنین دره کاویان اسفراین، یکی از دسته‌بندی شده‌ترین مناطق زیبای ایران است که هر ساله گردشگران زیادی را به خود جذب می‌کند. این دره در استان خراسان رضوی واقع شده و با فراوانی طبیعت بکر، آبشارهای زیبا و تنوع گونه‌های گیاهی و حیوانی خود، به یکی از مناطق دیدنی برجسته ایران تبدیل شده است. در ادامه، به بررسی دیدنی‌های دره کاویان اسفراین و همچنین دلایلی که سفر به این منطقه می‌تواند لذت‌بخش باشد، می‌پردازیم.<br/><br/>یکی از دیدنی‌های مهم دره کاویان اسفراین، آبشارهای زیبا و بزرگ آن است. آبشارهایی همچون آبشار چاهک، آبشار گلاب‌دره و آبشار گردی مهمترین جاذبه‌های گردشگری این منطقه هستند. صدای آب در حال جاری و آبشارهای بلند و زیبا، به‌طور قطعه کهنه‌ای را رقم می‌زنند و به لحظاتی آرامش و آرامش بخش تبدیل می‌شوند. با دیدن این آبشارها، لحظاتی از همه‌روزگی شلوغ و خسته‌کننده خود را فراموش خواهید کرد.<br/><br/>دره کاویان اسفراین همچنین به عنوان محلی مناسب برای پیاده‌روی و تمرینات بدنی فعالیت‌های خارجی شناخته می‌شود. با طبیعت سرسبز و خیره‌کننده آن، می‌توانید در این منطقه به مسافرتی سالم و فعال مشغول شوید. پیاده‌روی در مسیرهای تپه‌ها و اطراف درختان از تجربه‌ای آرامش‌بخش برخوردار می‌کند و از همه نظر به کاهش استرس شما کمک می‌کند.<br/><br/>بازدید از روستاهای اطراف دره نیز از دیگر دیدنی‌هایی است که در سفر به دره کاویان اسفراین به شما پیشنهاد می‌شود. این روستاها با زندگی روستایی سنتی و اصالت خود، شما را به عقب برده و در فرهنگ روستایی و زندگی مردمان این مناطق غرق می‌کنند. در این روستاها می‌توانید با غذاهای محلی، دست‌سازه‌های صنایع دستی و همچنین دره کاویان اسفراین، یکی از دسته‌بندی شده‌ترین مناطق زیبای ایران است که هر ساله گردشگران زیادی را به خود جذب می‌کند. این دره در استان خراسان رضوی واقع شده و با فراوانی طبیعت بکر، آبشارهای زیبا و تنوع گونه‌های گیاهی و حیوانی خود، به یکی از مناطق دیدنی برجسته ایران تبدیل شده است. در ادامه، به بررسی دیدنی‌های دره کاویان اسفراین و همچنین دلایلی که سفر به این منطقه می‌تواند لذت‌بخش باشد، می‌پردازیم.<br/><br/>یکی از دیدنی‌های مهم دره کاویان اسفراین، آبشارهای زیبا و بزرگ آن است. آبشارهایی همچون آبشار چاهک، آبشار گلاب‌دره و آبشار گردی مهمترین جاذبه‌های گردشگری این منطقه هستند. صدای آب در حال جاری و آبشارهای بلند و زیبا، به‌طور قطعه کهنه‌ای را رقم می‌زنند و به لحظاتی آرامش و آرامش بخش تبدیل می‌شوند. با دیدن این آبشارها، لحظاتی از همه‌روزگی شلوغ و خسته‌کننده خود را فراموش خواهید کرد.<br/><br/>دره کاویان اسفراین همچنین به عنوان محلی مناسب برای پیاده‌روی و تمرینات بدنی فعالیت‌های خارجی شناخته می‌شود. با طبیعت سرسبز و خیره‌کننده آن، می‌توانید در این منطقه به مسافرتی سالم و فعال مشغول شوید. پیاده‌روی در مسیرهای تپه‌ها و اطراف درختان از تجربه‌ای آرامش‌بخش برخوردار می‌کند و از همه نظر به کاهش استرس شما کمک می‌کند.<br/><br/>بازدید از روستاهای اطراف دره نیز از دیگر دیدنی‌هایی است که در سفر به دره کاویان اسفراین به شما پیشنهاد می‌شود. این روستاها با زندگی روستایی سنتی و اصالت خود، شما را به عقب برده و در فرهنگ روستایی و زندگی مردمان این مناطق غرق می‌کنند. در این روستاها می‌توانید با غذاهای محلی، دست‌سازه‌های صنایع دستی و همچنین دره کاویان اسفراین، یکی از دسته‌بندی شده‌ترین مناطق زیبای ایران است که هر ساله گردشگران زیادی را به خود جذب می‌کند. این دره در استان خراسان رضوی واقع شده و با فراوانی طبیعت بکر، آبشارهای زیبا و تنوع گونه‌های گیاهی و حیوانی خود، به یکی از مناطق دیدنی برجسته ایران تبدیل شده است. در ادامه، به بررسی دیدنی‌های دره کاویان اسفراین و همچنین دلایلی که سفر به این منطقه می‌تواند لذت‌بخش باشد، می‌پردازیم.<br/><br/>یکی از دیدنی‌های مهم دره کاویان اسفراین، آبشارهای زیبا و بزرگ آن است. آبشارهایی همچون آبشار چاهک، آبشار گلاب‌دره و آبشار گردی مهمترین جاذبه‌های گردشگری این منطقه هستند. صدای آب در حال جاری و آبشارهای بلند و زیبا، به‌طور قطعه کهنه‌ای را رقم می‌زنند و به لحظاتی آرامش و آرامش بخش تبدیل می‌شوند. با دیدن این آبشارها، لحظاتی از همه‌روزگی شلوغ و خسته‌کننده خود را فراموش خواهید کرد.<br/><br/>دره کاویان اسفراین همچنین به عنوان محلی مناسب برای پیاده‌روی و تمرینات بدنی فعالیت‌های خارجی شناخته می‌شود. با طبیعت سرسبز و خیره‌کننده آن، می‌توانید در این منطقه به مسافرتی سالم و فعال مشغول شوید. پیاده‌روی در مسیرهای تپه‌ها و اطراف درختان از تجربه‌ای آرامش‌بخش برخوردار می‌کند و از همه نظر به کاهش استرس شما کمک می‌کند.<br/><br/>بازدید از روستاهای اطراف دره نیز از دیگر دیدنی‌هایی است که در سفر به دره کاویان اسفراین به شما پیشنهاد می‌شود. این روستاها با زندگی روستایی سنتی و اصالت خود، شما را به عقب برده و در فرهنگ روستایی و زندگی مردمان این مناطق غرق می‌کنند. در این روستاها می‌توانید با غذاهای محلی، دست‌سازه‌های صنایع دستی و همچنین دره کاویان اسفراین، یکی از مناطق زیبای خراسان است که هر ساله گردشگران زیادی را به خود جذب می‌کند. این دره در استان خراسان شمالی واقع شده و با فراوانی طبیعت بکر، آبشارهای زیبا و تنوع گونه‌های گیاهی و حیوانی خود، به یکی از مناطق دیدنی برجسته ایران تبدیل شده است. در ادامه، به بررسی دیدنی‌های تور دره کاویان اسفراین و همچنین دلایلی که سفر به این منطقه می‌تواند لذت‌بخش باشد، می‌پردازیم.

⬇ برای ثبت نام در تور به فرم پایین صفحه مراجعه کنید. ⬇

 

تاریخ: 2 الی 3 شهریور
مکان: دره کاویان تا تا اسفراین (تا حوضچه دوم)
درجه سختی : 4 از 10
زمان : از ساعت 14 پنجشنبه الی 24 جمعه


آب و هوایی بسیار دلچسب و خنک
همراه با کلی تفریح و بازدید از مناطق مختلف

✳️ خدمات تور:

 • صبحانه سلف سرویس
 • ناهار چلومرغ
 • شام کتلت
 • بیمه مسافرتی
 • لیدر سازمانی
 • اتوبوس توریستی
 • زیر نظر سازمان گردشگری همراه با مجوز رسمی

تور دره کاویان از مشهد

یکی از دیدنی‌های مهم دره کاویان اسفراین، آبشارهای زیبا و بزرگ آن است. آبشارهایی همچون آبشار چاهک، آبشار گلاب‌دره و آبشار گردی مهمترین جاذبه‌های گردشگری این منطقه هستند. این دره همچنین به عنوان محلی مناسب برای پیاده‌روی و تمرینات بدنی فعالیت‌های خارجی شناخته می‌شود. با طبیعت سرسبز و خیره‌کننده آن، می‌توانید در این منطقه به مسافرتی سالم و فعال مشغول شوید. پیاده‌روی در مسیرهای تپه‌ها و اطراف درختان از تجربه‌ای آرامش‌بخش برخوردار می‌کند و از همه نظر به کاهش استرس شما کمک می‌کند.

بازدید از روستاهای اطراف دره نیز از دیگر دیدنی‌هایی است که در سفر به دره کاویان اسفراین به شما پیشنهاد می‌شود. این روستاها با زندگی روستایی سنتی و اصالت خود، شما را به عقب برده و در فرهنگ روستایی و زندگی مردمان این مناطق غرق می‌کنند. در این روستاها می‌توانید با غذاهای محلی، دست‌سازه‌های صنایع دستی و همچنین می‌توانید با مردمان مهربان و دوستانه این مناطق آشنا شوید و تجربه‌ای خاص از فرهنگ و سنت‌های آن‌ها بدست آورید. روحیه مهمان‌نوازی در این روستاها به شما احساس خوش‌آمدگویی و ارتباط نزدیک با محلیان را می‌دهد. همچنین، دره کاویان اسفراین به عنوان یک منطقه پراز رنگ و بو، برای علاقمندان به عکاسی و نقاشی نیز جذاب است. طبیعت گرم و زیبا، تنوع گونه‌های گیاهی و حیوانی و چشم‌اندازهای مختلف، به شما امکان می‌دهد تا خلاقیت خود را در تولید آثار هنری و تصاویر زیبا به کار بگیرید. همچنین، در این منطقه می‌توان به گرفتن تصاویر خاطره‌انگیز از خودتان و عزیزانتان پرداخت و لحظات خوشحالی را برای همیشه ثبت کنید.

در آخر باید بگوییم که تور دره کاویان اسفراین می‌تواند برای هر گروه سنی و علاقه‌مندی، لذت‌بخش باشد. برای علاقه‌مندان به طبیعت، اینجا پنجره‌ای به دنیایی از زیبایی‌ها و آرامش خدادادی است. برای دوستداران فعالیت‌های خارجی، اینجا محلی مناسب برای تمرین و تفریح است. و برای علاقه‌مندان به هنر و فرهنگ، اینجا بهانه‌ای برای ایجاد آثار برجسته و استفاده از الهام‌بخشی‌های بی‌پایان ارائه می‌دهد. به زودی، سفر به دره کاویان اسفراین به یکی از بهترین تجربه‌های زندگی شما خواهد تبدیل شد.

خدمات غذایی

افزودن به سبد خرید
 • مشخصات محصول
 • شرایط انصراف از حضور و عودت وجه
 • قوانین سفر با سیمون
 • نظرات
۰
مشاهده سبد خرید
سبد خرید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش